Herbadent SKHerbadent CZ

Festival Evolution 2016

Najväčšie Stredoeurópsky festival so zameraním na ZDRAVIE predstavuje trendy v oblasti zdravého životného štýlov, Aktuálny Deni v odboroch BIO EKO novinky v oblasti osobného ČI duchovného ROZVOJA.

Festival Evolution Nie je klasickým veľtrhom, SÚ sa predovšetkým Tri dni doslova nabité programom, v ktorom každoročne vystupuje celá rada medzinárodne uznávaných osobnosti. Festival vyrástol z piatich veľtrhov, ktorých Vzájomné prepojenie uspokojí VŠETKY, ktorí dbajú o svoje zdravie, chcú sa dozvedieť niečo o sebe rozvoji SVE osobnosti, chcú načerpať nové poznatky z Oblasti zdravej výživy biopoľnohospodárstvo Alebo nahliadnuť robiť Sfer MIMO Každodenná realitu.

Obe sekcie, prezentačné aj programová, SÚ neoddeliteľné Vzájomné sa podporujú - o čom sa v rámci PROGRAMU Bude hovoriť, to je možné si rovno vyskúšať, ohmatať, ochutnať Alebo si privoňať. Kazdy rok sa snažíme ponúknuť návštevníkom Niečo Nového, DAT priestor inovatívnym pohľadom na Tradičné prístupy diskutovať Aktuálne Témy Otázky, aby si návštevníci mohli odniesť Praktické Tipy, nápady, inšpiráciu
i konkrétne Výrobky.

Festival Evolution sa kona v dňoch 18. - 20. 3. 2016 Herbadent Ako každoročne Bude jeho súčasťou. Tešíme sa Meste na Vas!
Viac na: www.festivalevolution.cz

 

Festival Evolution 2016